Laika ziņas

Laika ziņas Jēkabpils

Šobrīd
Lietus
+17°C
Lietus
  • 0 m/s Z0 m/s Z
  • 1015 mm Hg
  • 99 % mitr.
  • 16 °C sajūta
Laika prognoze
Lietus
Pirmdien
21.08
11..+16
Iespējams lietus
Otrdien
22.08
10..+18
Iespējams lietus
Trešdien
23.08
10..+17
Temperatūra Atmosfēras spiediens Vējš Mitrums Sajūtas
kā pie
Lietus Nakts Lietus 13° 1016
mm Hg

0,8 m/s
Z
94% 13°
Lietus Rīts Lietus 12° 1015
mm Hg

1,4 m/s
Z-ZR
98% 12°
Lietus Diena Lietus 14° 1015
mm Hg

2,8 m/s
ZR
89% 14°
Apmācies Vakars Apmācies 15° 1014
mm Hg

1,7 m/s
R-ZR
85% 15°