Par Jēkabpili

Par Jēkabpili

Jēkabpils – novadu krustceles, kur satiekas Zemgales, Latgales, Vidzemes, kā arī Sēlijas novads. Jēkabpils ir nerimstošu pārmaiņu pilsēta. Tomēr gadu gaitā par nemainīgu vērtību palikusi Daugava – likteņupe, kas vijas cauri pilsētas teritorijai. Jēkabpils ir veidojusies kā seno plostnieku un strūdznieku pilsēta. Ar Kurzemes hercoga Jēkaba aktu 1670. gadā tai tika piešķirtas pilsētas tiesības un nosaukums "Jakobstadt", Jēkaba miests, Jēkabpils. Lielu nozīmi pilsētas attīstībā sniedza tās izdevīgā atrašanās vieta – Daugava bija izdevīgs tirdzniecības ceļš, un 1861. gadā tika atklāta dzelzceļa līnija Rīga-Orla. 19. un 20. gadsimta mijā Jēkabpils kļuva par tirdzniecības un kultūras centru.

Pašreizējā teritorija izveidota 1962. gadā, apvienojot Jēkabpili (Daugavas kreisajā krastā) ar Krustpili (labajā krastā). Pilsētas teritorija netiek dalīta atsevišķās teritoriālās vienībās, vien sarunvalodā Daugavas labais krasts tiek dēvēts par Krustpili, kreisais – par Jēkabpili. Šobrīd Jēkabpils turpina iesākto izaugsmes ceļu, lai padarītu pilsētu par patīkamu pieturu tās viesiem un siltām mājām tās iedzīvotājiem. Pilsētā aug un dzīvo 26 284 iedzīvotāji, bet tās teritorija aizņem 23 km².

Jēkabpils domes kontaktinformācija portālā www.pasvaldibai.lv Jēkabpils domes kontaktinformācija portālā www.pasvaldibai.lv

Informācija par vietām un apskates objekti