Tūrisma informācija

Zasas muižas komplekss (parks, dīķis un ūdensdzirnavas)

Zasas muižas nosaukums cēlies no īpašnieka Heinriha fon Zasa vārda, kam piederējusi muiža jau 18. gs. Vēlāk 19. gs. Zasas muiža piederēja baronam fon Greigam, kas uzturēja muižu kā vienu no bagātākajām un krāšņākajām muižām visā novadā.

Muižas centra apbūve izvietota ap taisnstūra pagalmu, bet pagalma tālākajā malā pie uzpludinātās upes atradās muižas pils. Pēc 1905. gada no pils ir saglabājušies tikai pagrabi un centrālā rizalīta paliekas ar apaļām logailēm. Zasas muižas koka kotedža tika uzcelta 19. gs vidū. Zasas parks aizņem 23 ha lielu platību, kurā iespējams pastaigāties, atpūsties dīķa krastā, rīkot pikniku un baudīt dabas skaistumu. Parku izveidoja barons Zasa (17. gs.), bet tas tika pabeigts barona Greja laikā. Cauri Zasas parkam plūst teiksmainā Zasas upe, kas sākas Salu mežā un ietek mazajā Susejā. Parka teritorijā, ar dzirnavu dambja palīdzību, uz upes izveidota triju dīķu sistēma un piecas saliņas.

Adrese: Zasas pagasts, Jēkabpils novads
Tālrunis: 26 337227, 652 31761, 652 33082
Mājas lapa: http://www.jekabpilsnovads.lv
GPS koordinātes: 56.288925, 25.983353 (Zasas parka koordinātes)