Cilvēkiem ar invaliditāti sniegs individuālajām vajadzībām atbilstošākus profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus

Ilustratīvs foto/ Foto: Pixabay
Ilustratīvs foto/ Foto: Pixabay

Labklājības ministrija (LM) plāno pilnveidot profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus cilvēkiem ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti, tostarp cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem. Saņemot savām individuālajām vajadzībām atbilstošākus pakalpojumus, šiem cilvēkiem būs nodrošinātas labākas iespējas iekļauties darba tirgū.

Kā liecina valsts sekretāru sanāksmē izsludinātais noteikumu projekts par kārtību, kādā personas saņem valsts finansētus profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus un profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumus, minētos pakalpojumus, tāpat kā līdz šim, nodrošinās Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA). Tā ir Latvijā vienīgā valsts institūcija, kura par valsts budžeta līdzekļiem sniedz profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus cilvēkiem ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti.

Plānots, ka SIVA pārskatīs un pilnveidos izglītības programmas, paplašinot uz individualizētu pieeju balstītu izglītības programmu klāstu, tās piemērojot cilvēku ar I un II grupas invaliditāti vajadzībām un viņus orientējot uz iekļaušanos darba tirgū. Tas ir nepieciešams, jo līdz šim ir bijušas situācijas, kad cilvēki ar invaliditāti tieši veselības stāvokļa dēļ nespēja līdz galam apgūt izglītības programmas.

Atbilstoši starptautiskajai praksei SIVA pakalpojumu modelis paredzēs vairākus posmus. Pirmais posms ir profesionālās piemērotības noteikšana. SIVA karjeras konsultants vai psihologs apzinās iespējamos pakalpojumu saņēmējus, un veidos viņu motivāciju pakalpojuma saņemšanai. Ja cilvēks ir motivēts sākt pakalpojuma saņemšanu, tad līdz 10 dienu ilgā profesionālās piemērotības noteikšanas procesā SIVA speciālisti novērtēs cilvēka veselības stāvokli un funkcionālos traucējumus, mērķtiecību, motivāciju, intereses un spējas apgūt jaunu informāciju, kā arī novērtēs iepriekš iegūtās zināšanas, prasmes un iemaņas.

Nākamais posms būs profesionālā rehabilitācija. To varēs sākt tikai pēc profesionālās piemērotības noteikšanas. Profesionālā rehabilitācija atbilstoši individuālā sociālās rehabilitācijas plānā noteiktajam varēs ietvert virkni aktivitāšu, tostarp profesionālās kvalifikācijas iegūšanu akreditētās profesionālās izglītības programmās un profesijās, līdz 160 stundām ilgu prasmju apguves programmu cilvēkiem ar invaliditāti, kuras cēlonis ir garīga rakstura traucējumi, līdz 48 stundām ilgu motivācijas stiprināšanas programmu cilvēkiem ar smagu vai ļoti smagu invaliditāti, līdz 80 stundām ilgu individuālo sociālo rehabilitāciju darbspēju atjaunošanai, līdz 48 stundām ilgu apmācību cilvēka pašaprūpes iemaņu pilnveidošanai.

Minētais vēl jāsaskaņo ar ministrijām un jāpieņem valdībā.

Saskaņā ar Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas datiem 2015.gadā valstī bija 174 605 cilvēki ar invaliditāti, tajā skaitā 62 444 ar III grupas invaliditāti, 80 316 ar II grupas invaliditāti un 23 585 - ar I grupas invaliditāti, kā arī 8 260 bērni ar invaliditāti.