Cīņu par Krustpils novada pašvaldības izpilddirektora amatu turpina divi pretendenti

Daugavpils, 3.aug., LETA. No 14 pretendentiem, kas pieteicās Krustpils novada domes izsludinātajam konkursam uz pašvaldības izpilddirektora amatu, izvērtēšanai komitejās tiks virzīti divi, aģentūrai LETA pastāstīja novada domes priekšsēdētājs Kārlis Pabērzs (V).

Pēc dokumentu izvērtēšanas uz pārrunām tika aicināti seši pretendenti, bet tiesības piedalīties konkursa noslēdzošajā kārtā ieguvuši divi pretendenti. Krustpils novada domes jaunā izpilddirektora apstiprināšana plānota kārtējā domes sēdē augusta vidū.

Izpilddirektoram būs jānodrošina pašvaldības izdoto saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu izpilde, jāizdod rīkojumi pašvaldības iestāžu/struktūrvienību vadītājiem, kā arī domes nolikumā noteiktajā kārtībā jāpieņem darbā un jāatbrīvo no darba pašvaldības administrācijas darbinieki. Tāpat izpilddirektoram būs jāiesniedz domei priekšlikumi par pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību izveidošanu, reorganizēšanu un likvidēšanu, domes noteiktajā kārtībā jārīkojas ar pašvaldības mantu un finanšu resursiem, kā arī jāslēdz saimnieciskie darījumi ar juridiskajām un fiziskajām personām.

Izpilddirektoram arī būs jāorganizē teritorijas attīstības programmas projekta, teritorijas plānojuma projekta un budžeta projekta izstrādāšana, saimnieciskā un gada publiskā pārskata sagatavošanu un realizācija, jānodrošina pašvaldības pasūtījumu izpilde, kā arī jāveic citi pienākumi, kas paredzēti pašvaldības nolikumā un domes lēmumos savas kompetences robežās.