Deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Jēkabpilī ieguldīs 1,8 miljonus eiro

Rīga, 6.nov., LETA. Deinstitucionalizācijas plāna īstenošanā un jaunu sociālo pakalpojumu veidošanā Jēkabpilī plānots ieguldīt 1 878 691 eiro, aģentūra LETA uzzināja pilsētas domē.

Projekts "Infrastruktūras izveide alternatīvu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamībai personām ar invaliditāti un bērniem" paredz dienas aprūpes centra bērniem ar funkcionāliem traucējumiem izveidi Jaunajā ielā. Plānots, ka centrā būs pieejama sociālās rehabilitācijas infrastruktūra - multisensorā, ergoterapijas, fizioterapijas, Montessori istabas. Jaunajā ielā paredzēts arī dienas aprūpes centrs pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Projektā iezīmēta arī grupu dzīvokļu izveide pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem Brīvības ielā, kā arī specializēto darbnīcu izveide šīm personām.

Projekta indikatīvās izmaksas ir 1 878 691 eiro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļi 888 762 eiro un valsts budžeta dotācija 39 208 eiro. Projekta apstiprināšanas gadījumā nepieciešamais finansējums tiks nodrošināts, 2019.gadā ņemot aizņēmumu Valsts kasē.