FN-SERVISS – 15 gadus rūpēs par Jūsu drošību 

Foto: 123rf.com
Foto: 123rf.com

Jau 15 gadus FN-SERVISS, viens no vadošajiem drošības ekspertiem Baltijā, ir palīdzējis uzņēmumiem, organizācijām un privātpersonām padarīt apkārtējo vidi drošāku. Šo gadu laikā uzņēmums ir attīstījies, lai saviem klientiem nodrošinātu iespējami labākos pakalpojumus un risinājumus ugunsdrošības, darba aizsardzības un drošības sistēmu jomā. Kādēļ ir vērts kā savu sadarbības partneri izvēlēties FN-SERVISS?

Misija – veicināt drošību
FN-SERVISS ir sertificēts pakalpojumu sniedzējs, kas 15 gadu garumā ir veicis lielas investējis darbiniekos un infrastruktūrā, lai saviem klientiem nodrošinātu labāko atbalstu ugunsdrošības un darba aizsardzības jautājumos.  Šobrīd uzņēmumā strādā jau 65 darbinieki, kas aktīvi līdzdarbojas uzņēmuma misijas īstenošanā:
• izglīto un konsultē interesentus par ugunsdrošības un darba drošības jautājumiem;
• apgādā klientu mājokļus un uzņēmumus ar nepieciešamo ugunsdrošības aprīkojumu;
• aktualizē drošības jautājumu nozīmi ikdienas dzīvē.

Uzkrātā pieredze ir palīdzējusi veidot augstu darbinieku kompetences līmeni un kvalitatīvu servisu. Tā ir palīdzējusi arī pildīt uzņēmuma misiju – veicināt ugunsdrošību mājokļos, uzņēmumos un sabiedrībā kopumā. 

Kompetenta institūcija un kompetenti darbinieki
Kompetenta institūcija ir institūcija, kurai ir tiesības iekšēji uzraudzīt darba vidi uzņēmumā. Šādas institūcijas kompetence darba drošības jautājumos ir novērtēta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. 

FN-SERVISS kompetentas institūcijas statuss ir jau kopš 2006. gada marta.

Piesaistot uzņēmumam kompetentu institūciju, varat būt drošs, ka Jūs ne tikai izpildīsiet likumā noteiktās drošības prasības, bet arī ietaupīsiet laiku un līdzekļus, vienlaikus saņemot konsultācijas par darba aizsardzības jautājumiem. Tomēr, ko darīt gadījumā, ja nepieciešams apmācīt darbiniekus kļūt par atbildīgajiem speciālistiem ugunsdrošībā un darba aizsardzībā?

FN-SERVISS mācību centrs "Drošība"
Ja Jūsu darbiniekam – par drošību atbildīgajai personai – ir nepieciešama kvalifikācijas celšana, FN-SERVISS piedāvā kursus, seminārus, e-apmācības, instruktāžas un praktiskās nodarbības ugunsdrošībā un darba aizsardzībā. Šim mērķim 2003. gadā tika nodibināts mācību centrs "Drošība", kas šobrīd ir viens no Latvijas vadošajiem mācību centriem  ugunsdrošības un darba aizsardzības nozarēs.

FN-SERVISS Mācību centrs "Drošība" fokusējas uz konsultēšanu un apmācībām darba aizsardzības un ugunsdrošības jautājumos. Centra ietvaros ir izstrādāta profesionālās pilnveides programma "Ugunsdrošība un aizsardzība", kā arī mācību centra zinošākie un pieredzes bagātākie pasniedzēji turpina strādāt pie jaunām programmām.

Mācību centrā iespējams apgūt:
160 stundu kursus "Ugunsdrošība un aizsardzība", kas paredzēti, lai sagatavotu par ugunsdrošību atbildīgās personas darbam iestādēs, kurās vienlaikus var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem un kuras klasificējas, kā paaugstinātas bīstamības saimnieciskie objekti; 
20 stundu kursus ugunsdrošībā, kas piemēroti, lai sagatavotu par ugunsdrošību atbildīgās personas viņu pienākumiem objektos, kuru darbinieku skaits nepārsniedz 50 cilvēkus;
pamatlīmeņa kursus darba aizsardzībā. Šajos 60 stundu kursos, kas paredzēti darba aizsardzības speciālistiem, iespējams apgūt būtiskāko par darba aizsardzību, darba vides riskiem un to ietekmi, novērtēšanu un novēršanu, kā arī normatīvajiem aktiem.

Kvalifikācijas celšanai uzņēmumu un organizāciju vadītājiem, atbildīgajiem speciālistiem tiek nodrošināta iespēja apmeklēt semināru "Jauni Ugunsdrošības noteikumi. Kas mainīsies?".

Ekspertu dienas
Tāpat jau trešo gadu pēc kārtas FN-SERVISS drošības ekspertu komanda turpina aizsākto tradīciju - organizēt Ekspertu dienas, kur tiekas nozares vadošo uzņēmumu un organizāciju eksperti, profesionāļi, lai runātu par problēmām un risinājumiem ugunsdrošības stāvokļa uzlabošanai uzņēmumos, pilnveidotu likumdošanas prasības, uzzinātu par pasaules labās prakses piemēriem un risinājumiem. Šie semināri ir iespēja uzņēmumu speciālistiem bez maksas pilnveidot savas zināšanas, paplašināt redzesloku ugunsdrošības jautājumos, tikties ar Eiropas lielāko ugunsdrošības inventāra un sistēmu ražotāju pārstāvjiem.

Izbraukuma kursi un semināri
Ņemot vērā klientu vēlmes un vajadzības, FN-SERVISS mācību centrs "Drošība" šo gadu laikā ir kļuvis mobils. Latvijas attālāko reģionu speciālistiem vairs nav jāmēro ceļš uz Rīgu, lai iegūtu pamatzināšanas ugunsdrošībā, jo FN-SERVISS mācību centra pasniedzēji ir gatavi tālo ceļu mērot paši, tādējādi ietaupot uzņēmumu darbinieku laiku, finanšu resursus.

Šobrīd izbraukuma seminārus var pieteikt šādās programmās:
• 20 stundu kursi ugunsdrošībā;
seminārs "Jauni ugunsdrošības noteikumi. Kas mainīsies?".

Instruktāžas un praktiskās nodarbības ugunsdrošībā un darba aizsardzībā
Paralēli kursiem un semināriem mācību centrs "Drošība" piedāvā:
ugunsdrošības instruktāžu objektā, lai zinātu, kā rīkoties neparedzētās situācijās;
darba aizsardzības instruktāžu objektā, lai iepazīstinātu darbiniekus ar svarīgākajiem darba vides riskiem;
praktiskās nodarbības ugunsdrošībā objektā, lai vajadzības gadījumā prastu izmantot ugunsdzēsības aparātus;
evakuācijas apmācības objektā, lai netrūktu informācijas, kā pareizi evakuēties;E-apmācības
Pavisam drīz FN-SERVISS saviem klientiem varēs nodrošināt iespēju ugunsdrošības instruktāžas veikt attālināti, proti, klientam ērtā laikā un vietā, 7/24 režīmā. 

Papildus informācija par šo pakalpojumu ir pieejama FN-SERVISS mājaslapā. FN-SERVISS drošības speciālisti ir pārliecināti par to, ka šī mācību platforma kļūs par spēcīgu un neatņemamu atbalstu daudziem Latvijas uzņēmumu un organizāciju vadītājiem un par ugunsdrošību atbildīgajām personām.Ar atbildību par drošāku sabiedrību
Ugunsdrošība nebeidzas tikai ar apmācītiem uzņēmuma darbiniekiem vai iegādātu ugunsdzēsības inventāru. Kā vienu no saviem mērķiem, FN-SERVISS ir izvirzījis arī sabiedrības izglītošanu, publicējot noderīgas un interesantas ziņas, kas vēsta gan par izmaiņām likumdošanā, gan ugunsdrošības prasību ievērošanu mājoklī, uz ielas vai publiskās iestādēs.

FN-SERVISS ir gandarīts par sadarbību ar  valsts un pašvaldības atbildīgajām iestādēm, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameru, Latvijas apdrošinātāju asociāciju, Latvijas Ugunsdzēsības asociāciju u.c. komercsabiedrībām un nevalstiskām organizācijām, ar kuriem kopā tika realizētas neskaitāmas aktivitātes, drošas uzņēmējdarbības un sabiedrības veidošanai.

Liels prieks par ilgo draudzību ar RA EVENTS, autosporta pasākumu nodrošināšanā ar nepieciešamo ugunsdrošības inventāru. 

Veicināt drošību, mājās, darbā, esot ceļā un atpūšoties - tā ir misija un aicinājums, tāpēc FN-SERVISS komanda ir  gandarīta par visiem tiem uzņēmumiem, Latvijas iedzīvotājiem, kas ikdienā rūpējas par savu un sev mīļo cilvēku drošību.

Noderīgu informāciju lasiet ŠEIT!

Apliecinājums veiksmīgai darbībai
Lai aktualizētu ugunsdrošības jautājumus, divus gadus pēc kārtas FN-SERVISS ir piedalījies arī Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta veidotajā Atbildīgu ideju tirgū, kas rīkots, lai sekmētu atbildīgu, ētisku un godīgu uzņēmējdarbību. 

Ilgtspējas indeksā, kas nosaka uzņēmuma darbības ilgtspēju, kā arī korporatīvās atbildības līmeni, saņemta bronzas kategorija – pierādījums spertajiem soļiem, lai plašāk runātu par savu pieredzi jautājumos, kas saistīti ar vidi un sabiedrībai nozīmīgām tēmām.
2016. gadā FN-SERVISS saņēma sudraba godalgu mazo uzņēmumu kategorijā darba aizsardzības labās prakses balvas konkursā "Zelta Ķivere 2016".

Drošība arī pašiem mazākajiem
Atbildīga uzņēmuma misija iekļauj daudzu sabiedrības grupu izglītošanu. Īpašu uzmanību ir pelnījuši paši mazākie un bieži vien riskam visvairāk pakļautie sabiedrības locekļi – bērni. Lai izglītotu par ugunsdrošības jautājumiem bērnus un pusaudžus, FN-SERVISS speciālisti ir radījuši īpašu spēli "Drošs paliek drošs". Metodisku materiālu, kas iekļauj pārrunāšanas vērtus jautājumus, kā rīkoties ar uguni, ko darīt, nonākot bīstamās situācijās. 

Lejupielādējiet šo bezmaksas spēli un sagādājiet mazajiem jautru un izglītojošu pēcpusdienu!


Uzticiet rūpes par ugunsdrošību un darba aizsardzību kompetentai institūcijai un kompetentiem speciālistiem ar lielu pieredzi šajā jomā! Vairāk informācijas par pakalpojumiem, meklējiet FN-SERVISS interneta vietnē!