Jēkabpilī 23 miljonus eiro plāno ieguldīt skolu infrastruktūras uzlabošanā

Jelgava, 5.jūl., LETA. Jēkabpils pašvaldība pretendēs uz Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) atbalstu, lai īstenotu projektu "Jēkabpils vispārējās izglītības iestāžu mācību vides un infrastruktūras uzlabošana", kura kopējās izmaksas ir 23 447 246 eiro, lēmuši domes deputāti.

Projekta mērķis ir veikt divu Jēkabpils vispārizglītojošo skolu - Jēkabpils 2.vidusskolas un Jēkabpils Valsts ģimnāzijas - modernizāciju, mācību vides infrastruktūras uzlabošanu, nodrošinot izglītojamo vajadzībām atbilstošu pakalpojumu pieejamību un sekmējot kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu.

Īstenojot ieceri, plānots ieviest informācijas tehnoloģijas abās izglītības iestādēs, iekārtot jaunus dabaszinātņu un matemātikas kabinetus 2.vidusskolā, pārbūvēt sporta infrastruktūru ģimnāzijā un veikt citas aktivitātes. Plānots, ka 2025.gadā abās modernizētajās skolās mācīsies 1698 skolēni.

Projekta indikatīvās izmaksas ir 23 447 246, kura ERAF līdzekļi ir 5 658 115 eiro. Pārējās izmaksas tiks segtas no valsts un pašvaldības finansējuma. Projekta apstiprināšanas gadījumā nepieciešamos līdzekļus pašvaldība aizņemsies Valsts kasē.