Jēkabpilī izstrādās mājokļu politikas koncepciju

Daugavpils, 12.marts, LETA. Lai uzlabotu situāciju mājokļu jomā, dzīvojamā fonda kvalitāti un pieejamību, Jēkabpilī tiks izstrādāta mājokļu politikas koncepcija, aģentūru LETA informēja Jēkabpils pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļā.

Mājokļu politikas mērķis ir veicināt mājokļa kvalitāti un pieejamību, nodrošinot normatīvo bāzi efektīvai dzīvojamo māju pārvaldīšanai, sekmējot īres dzīvojamā fonda izveidi pašvaldības teritorijā un atbalstot enerģiju taupošos pasākumus dzīvojamās mājās.

Koncepcijas izstrādei nolemts izveidot darba grupu domes priekšsēdētāja vietnieka tautsaimniecības jautājumos Andra Rutko vadībā. Darba grupā paredzēts iekļaut pašvaldība deputātus, sociālā dienesta darbiniekus, JK "Namu pārvalde" un pašvaldības Pilsētsaimniecības departamenta pārstāvjus.

"Tā kā saskaramies ar labiekārtotu dzīvokļu trūkumu, ko varētu piešķirt jaunajām ģimenēm, kā arī jaunajiem speciālistiem, piemēram, ārstiem, skolotājiem, radās nepieciešamība izstrādāt vienotu ilgtermiņa attīstības plānu šajā jomā," mājokļu politikas koncepcijas nepieciešamību skaidro Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis (LZP).

Jēkabpils pilsētas mājokļu politikas koncepcija 2018.-2022.gadam izveidotajai darba grupai jāizstrādā un apstiprināšanai Attīstības un tautsaimniecības jautājumu komitejā jāiesniedz līdz 1.jūnijam.