Jēkabpilī par 261 692 eiro dzīvojamo ēku pārbūvēs par viesnīcu

Daugavpils, 15.marts, LETA. Īstenojot Eiropas Savienības struktūrfondu atbalstītu projektu, Jēkabpilī pilsētas pašvaldībai piederošo dzīvojamo māju Brīvības ielā 187 plānots pārbūvēt par viesnīcu.

Kā aģentūru LETA informēja Jēkabpils pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas vietniece Laura Afanasjeva, iepirkuma līgumu par minētās mājas pārbūvi Jēkabpils pilsētas pašvaldība ir noslēgusi ar SIA "LC Būve".

Pārbūvei paredzētā dzīvojamā ēka atrodas valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa "Jēkabpils pilsētas vēsturiskais centrs" teritorijā un ir tā neatņemama daļa. Ēka atrodas Brīvības un Akmeņu ielas stūrī un veido daļu no abu ielu vēsturiskās apbūves, zemes gabala kopējā platība ir 382 kvadrātmetri.

Ēkas pārbūves mērķis ir sakārtot degradēto teritoriju un dzīvojamo māju pārveidot par viesnīcu. Pārbūve paredz ēkas pārplānošanu, izveidojot astoņus viesnīcas studijas tipa numuriņus. Viens no numuriem būs pielāgots cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Projekts paredz arī ēkas, bēniņu un pagraba siltināšanu, ēkas siju un jumta seguma nomaiņu, logu un durvju nomaiņu un apkures katla uzstādīšanu pagrabā.

Pārbūves gaitā tiks labiekārtota arī ēkas apkārtne - izbūvēts jauns žogs un automātiskie iebraucamie vārti, tiks izveidota autostāvvieta, atkritumu konteineru laukums, uzstādīti soliņi, veikta apzaļumošana un sakārtota ēkai pieguļošā ietve.

Pārbūvi plānots veikt gada laikā. Pēc pārbūves tiks veikta ēkas nomas tiesību izsole. Ēkas apsaimniekošana un izmitināšanas pakalpojumu sniegšana tiks nodota komersantam.

Ēkas pārbūves kopējās izmaksas ir 261 692 eiro ar pievienotās vērtības nodokli. Plānots, ka 85% izmaksu tiks segti, izmantojot Eiropas Savienības struktūrfondu līdzekļus, bet 15% būs Jēkabpils pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.

Ēkas pārbūve tiks veikta ES fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" projektā "Jēkabpils Daugavas kreisā krasta degradēto teritoriju atjaunošana un publiskās infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai".