Jēkabpils novada budžetā plāno 5% pieaugumu

Rīga, 12.febr., LETA. Jēkabpils novada pašvaldības budžeta ieņēmumi šogad tiek prognozēti par 5% lielāki nekā pagājušā gada budžeta plānā apstiprinātie, liecina saistošie noteikumi par novada 2019.gada budžetu.

Pērn gada sākumā pašvaldība paredzējusi 5 000 025 eiro ieņēmumus, bet šogad ieņēmumi apstiprināti 5 260 820 eiro apmērā. 2019.gadam paredzētais izdevumu apjoms ir 6 239 957 eiro, kas par 979 137 eiro pārsniedz ieņēmumus.

Vispārējiem valdības dienestiem budžetā atvēlēti 838 584 eiro, sabiedriskajai kārtībai un drošībai - 42 469 eiro. Tostarp pašvaldība iecerējusi iegādāties inventāru un aprīkojumu brīvprātīgo ugunsdzēsēju darbam - plostu un ģeneratoru aprīkojumam Dunavas pagastā.

Sadaļā "Ekonomiskā darbība" apstiprināti 47 403 eiro izdevumi, bet vides aizsardzības tēriņiem paredzēti 211 354 eiro. Vēl 1 503 458 eiro pašvaldībai būs nepieciešami teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai. Šajā summā paredzēts finansējums arī projektam "Meliorācijas sistēmas pārbūve un atjaunošana Jēkabpils novadā Dunavas pagastā.

Veselības jomai atvēlēti 71 323 eiro, un lielākā daļa līdzekļu paredzēta ambulatoro iestāžu uzturēšanai pagastos. Vēl 787 394 eiro pašvaldība atvēlējusi atpūtas, kultūras, sporta un reliģijas sadaļai.

Ievēroja naudas summa - 2 000 080 eiro - būs nepieciešama izglītības jomas vajadzību apmierināšanai, jo novada Attīstības programmā 2019.-2025.gadam mūsdienu prasībām atbilstošas izglītības, tās attīstības un pieejamības nodrošināšana definēta kā prioritāte.

Savukārt sociālās aizsardzības budžets pašvaldībā ieplānots 673 822 eiro apmērā.