Jēkabpils novads – Raiņa dzimtene

Publicitātes foto
Publicitātes foto

Novads Sēlijā izveidots 2009. gadā, apvienojot 7 pagastus – Ābeļu, Dignājas, Dunavas, Leimaņu, Kalna, Rubenes un Zasas, un tā kopējā platība ir 906 km2. Jēkabpils novadu šobrīd par savām mājām sauc aptuveni 4800 iedzīvotāji. Tā teritorijā nav nevienas pilsētas, taču ir 60 kilometri Daugavas krasta, plaši meži, lauksaimniecības zeme, dabas objekti un skaistas ainavas. Jēkabpils novadā apskatāmi neskaitāmi dabas objekti, 4 pilskalni un 5 baznīcas, muzejs un daudzas privātkolekcijas. Iespējams, tieši novada dabas bagātības ir iedvesmojušas Raini, brāļus Grīnus, Jāni Akurateru – Latvijas mēroga literātus, kuru dzimtā puse ir Jēkabpils novads. 

Savā ikdienas darbā sekojam attīstības vīzijai – laikmetīga, līdzsvarota, darbīga dzīve un gleznaina vide Sēlijā.

Galvenās uzņēmējdarbības formas  saistītas ar lauksaimniecību un mežsaimniecību. Novadā darbojas aptuveni  60 sabiedrības ar ierobežotu atbildību, 10 individuālie komersanti, ap 200 ekonomiski aktīvas zemnieku saimniecības un 400 piemājas saimniecības. Attīstīta ir graudkopība, piena un gaļas lopkopība, kā arī biškopība. 

Pašvaldībā ir septiņi kultūras nami, kuros kopumā darbojas teju 30 amatierkolektīvi. Tāpat iedzīvotājiem ir iespēja apmeklēt 11 publiskās bibliotēkās. Novadā darbojas teju 40 biedrības, nevalstiskās organizācijas un interešu grupas.

Lepojamies ar mūsu novada iedzīvotāju neatlaidīgo darbu, radošumu un ieguldījumu novada unikālo vērtību saglabāšanā.
Uz tikšanos Raiņa saules zemē – Jēkabpils novadā!

Nozīmīgākie apskates objekti
Raiņa muzejs "Tadenava" ir Latvijas pazīstamā dzejnieka Raiņa dzimtā vieta, viņa saules un mīlas filosofijas šūpulis. Muzejā notikuši vērienīgi rekonstrukcijas darbi, un jaunajā ekspozīcijā saules motīvam piešķirta vadošā loma. Saule iespīdēs tēva istabā, kur aug Pliekšānu dzimtas koks. Tur, rēķinot, rakstot un lasot, gādāts par saimniecību un prātots par bērnu nākotni. Saule ielūkosies mātes istabā, kur auklēti bērni un pūralādē krāti rokdarbi. Saule vadīs mazo Jāni Pliekšānu caur bērnības mājām un skolām līdz pašai Rīgai.

Raiņa muzeja "Tadenava" kompleksu veido 19. gs. 60. gados – Raiņa tēva Krišjāņa Pliekšāna saimniekošanas laikā – celtā pusmuižas dzīvojamā māja un šķūnis, 20. gs. 20. gados izveidotās jaunsaimniecības "Dāboliņi" dzīvojamā māja, kā arī pirts un pagrabs.
 

Muzejs atvērts no 1. maija līdz 31. oktobrim.
Darba laiks: 10.00–17.00, slēgts – pirmdienās, otrdienās.
Adrese: Tadenava, Dunavas pagasts
Tālrunis: 65229391, 29250484
Mājaslapa: www.memorialiemuzeji.lv
GPS koordinātes: 56.176442, 26.11441
 
Zasas muižas komplekss (parks, dīķis un ūdensdzirnavas). Zasas muižas nosaukums cēlies no īpašnieka Heinriha fon Zasa vārda, kam piederējusi muiža jau 17. gs. Vēlāk 19. gs. Zasas muiža piederēja baronam fon Greigam, kas uzturēja muižu kā vienu no bagātākajām un krāšņākajām muižām visā novadā. Muižas centra apbūve izveidota ap taisnstūra pagalmu, bet pagalma tālākajā malā pie uzpludinātās upes atradās muižas pils. Pēc 1905. gada no pils ir saglabājušies tikai pagrabi un centrālā rizalīta paliekas ar apaļām logailēm. Zasas muižas koka kotedža tika uzcelta 19. gs. vidū. Zasas parks aizņem 23 ha lielu platību, kurā iespējams pastaigāties, atpūsties upes krastā, rīkot pikniku un baudīt dabas skaistumu. Parku izveidoja barons Zass, bet tas tika pabeigts barona Greiga laikā. Cauri Zasas parkam plūst teiksmainā Zasas upe, kas sākas Salu mežā un ietek mazajā Susējā. Parka teritorijā, ar dzirnavu dambja palīdzību, uz upes izveidota triju dīķu sistēma un piecas saliņas.
 

Adrese: Zasa, Zasas pagasts
Tālrunis: 22335439, 25465787.
GPS koordinātes: 56.291857, 56.291857
 
Jēkabpils novada "Sēlijas prasmju muzejā" var apskatīt ekspozīciju "Sēļu zemnieks agrāk un tagad", iepazīt Sēlijas laukos 19. gs. beigām un 20. gs. sākumam raksturīgus amatniecības darba rīkus, sadzīves priekšmetus, rokdarbus; apbalvojumus un dokumentus. Regulāri tiek rīkoti izglītojoši pasākumi dažāda vecuma mērķa grupām. Muzeja organizatore vada ekskursijas grupām pa Jēkabpils novada teritoriju, tai skaitā pa Zasas parku. Vēlams iepriekš pieteikties. Iespējams noskatīties dažādus video par Jēkabpils novadu, sēļu amatu prasmēm.
 
Darba laiks: Vasaras sezonā (no 18. maija līdz 30. septembrim) apmeklētāji muzejā tiks pieņemti trešdienās, ceturtdienās, piektdienās, sestdienās no plkst. 10:00 līdz plkst. 17:00. Muzejs apmeklētājiem slēgts pirmdienās, otrdienās un svētdienās. Ziemas sezonā muzejs darbojas darba dienās, vēlams iepriekš pieteikties.
Adrese: "Ozollejas", Zasa, Zasas pagasts
Tālrunis: 25465787 
GPS koordinātes: 56.293419, 25.97903
 
Sēļu amatniecības centrā "Rūme" pastāvīgi darbojas keramikas, kokapstrādes un tekstila apstrādes amatu meistari. Amatniecības centrs piedāvā meistarklases māksliniekiem un amatniekiem, radošās darbnīcas bērniem un pieaugušajiem, seminārus un individuālas apmācības, laivu izbraucienus, kāzu rituālu vadīšanu, nodarbības ģimenēm un nelielām interesentu grupām. Gaidīti arī bērnu un jauniešu nometņu dalībnieki. Iepriekš piesakoties, apskatāmi arheoloģiskie sēļu tērpi.

Adrese: Zasa, Zasas pagasts
Tālrunis: 22335439
GPS koordinātes: 56.294558, 25.981458
 
Sēļu lauku sēta "Gulbji". Iepriekš piesakoties, apmeklētājiem tike piedāvāta iespēja apskatīt klasiskās Sēlijas sētas uzbūvi un etnogāfiskās ēkas, kas atrodas vēsturiskā sen apdzīvotā vietā – Dronku salā. Interesentiem tiek piedāvāts apskatīt saimniecības priekšmetu (senlietu un darbarīku), ziemciešu, dekoratīvo un ārstniecības augu kolekcijas. Tāpat ir iespēja baudīt melno pirti ar zāļu slotiņām un dabīgiem skrubjiem.

Adrese: "Gulbji", Rubenes pagasts
Tālrunis: 26416231
GPS koordinātes: 56.136906, 26.063451
 
Pļavas muzejā Kaldabruņas skolas teritorijā ir iespēja iepazīt Latvijas pļavās sastopamo smilgu daudzveidību un ar tām saistītās tautasdziesmas, rituālus, nostāstus, senču tradīcijas. Apskatei: Kaldabruņas Māras josta ozola dobumā, Padebešu, Pūra un Vārdnieku vainagi, stikla darbnīca, rotu izgatavošana. Atklāta jauna ekspozīcija "Pusnakts pļava", kas sastāv no sešām vertikālām projekcijām ar video, skaņas un teksta izvēlnēm četrās valodās: "Latvijas maģiskie augi", "Ziedu zāles, tēlu zāles", "Saulgriežu nakts", "Nakts putni", "Nakts dzīvotāji zemē un zālē", "Pieguļa". Gada pasākums "Siena skulptūru plenērs – Siena dienas", notiek jūlija pirmajā nedēļā.

Adrese: Kaldabruņas skola, Rubenes pagasts
Tālrunis: 29548967
GPS koordinātes: 56.094769, 26.067437
 
Latvju zīmju parkā Leimaņu pagastā pie Leimaņu tautas nama ir apskatāms vietējās biedrības "Akācija Plus" iekopts parks ar vietējo amatnieku no koka izgatavotām senajām latvju zīmēm. Parkā ir apskatāmas senās latvju zīmes – Jumis, Saule, Laima, Pērkons, Zalktis u.c. Septembra sākumā šeit regulāri tiek rīkotas ziedu izstādes.
 

Adrese: Leimaņi, Leimaņu pagasts
Tālrunis: 65233845, 28315265, 25945299
GPS koordinātes: 56.310443, 25.92528
 
Ekspozīcijā "Meža muzejs "Liepas" apskatāmi mežizstrādes darbarīki, aprīkojums, fotogrāfijas par meža dzīvnieku un putnu sugām, vēsturiski materiāli par apkārtnes mežiem. Ieeja – par ziedojumiem, pēc iepriekšējas pieteikšanās.

Adrese: Liepas, Zasas pagasts
Tālrunis: 20371522
GPS koordinātes: 56.25289, 26.019752
 
Rakstnieka A.Grīna piemiņas vieta: Rakstnieks Aleksandrs Grīns (1895–1941) – romānu "Nameja gredzens" un "Dvēseļu putenis" autors – ar brāli – rakstnieku Jāni Grīnu – Kalna (bijušajā Biržu) pagastā pavadījis pirmos dzīves gadus. Kalna pagastā, "Doktorāta" ēkā izveidota piemiņas istaba ar informāciju par rakstnieku dzīvi, grāmatas, fotogrāfi jas. Teritorijā pie ēkas atrodas piemiņas akmens, informatīvais stends, uzsākts darbs pie Aleksandra Grīna parka izveides, uzstādīta parka zīme – Zobens.
 

Adrese: "Doktorāts", Kalna pagasts
Tālrunis: 65229537, 29939759
GPS koordinātes: 56.351035, 25.819854
 
Ābeļu pagasta novadpētniecības ekspozīcija atrodas Ābeļu pagasta pārvaldes telpās. Tajā apkopoti materiāli par pagasta kultūrvēsturisko mantojumu dažādos laika periodos, slavenāko pagasta dzimtu vēsture, materiāli par sporta dzīvi pagastā. Plašākā ekspozīcijas "Sēlijas dižgars – Jānis Akuraters" daļa veltīta vispazīstamākajam Ābeļu novadniekam – dzejniekam Jānim Akurateram. Ieeja – par ziedojumiem, pēc iepriekšējas pieteikšanās. Pie pārvaldes ierīkota arī Akurateram veltīta pastaigu taka.

Adrese: Aldaunes iela 3, Brodi, Ābeļu pagasts
Tālrunis: 65231105, 28316164, 25558053.
GPS koordinātes: 56.4697, 25.8782
 
Privātkolekcijā "Padomju laika sadzīves lietu kolekcija" apskatāmi padomju laika sadzīves priekšmeti – rotaļlietas, trauki, sadzīves tehnika, dokumenti, naudaszīmes, apsveikuma kartiņas u. c. ikdienā lietotas lietas. Informācija pieejama latviešu, angļu valodās. Iepriekšēja pieteikšanās.
 
Adrese: "Kalnāres", Leimaņu pagasts
Tālrunis: 29657216
GPS koordinātes: 56.2600, 25.8407
 
Gidi
Edīte Balode, tālr. 25465787, e-pasts: edite.balode@jekabpilsnovads.lv 
Daina Alužāne, tālr. 22335439
Aigars Pērkons, tālr. 65229587, 29939759 (kultūrvēsture, daba, putnu vērošana)

Papildu informācija
Daina Alužāne, tālr. 22335439 
Edīte Balode, tālr. 25465787 
www.jekabpilsnovads.lv