Jēkabpils Valsts ģimnāzijas sporta laukuma rekonstrukcijai ņems 764 742 eiro aizņēmumu

Jekabpils24.lv

Jēkabpils pilsētas domes sēdē ar balsu vairākumu nolemts ņemt Valsts kasē 764 742 eiro vidējā termiņa aizņēmumu Jēkabpils Valsts ģimnāzijas sporta laukuma rekonstrukcijai.

Kā aģentūru LETA informēja Jēkabpils pilsētas pašvaldībā, pilsētas pašvaldības šī gada budžetā minētā investīciju projekta īstenošanai ir ieplānota 250 000 eiro valsts mērķdotācija, bet, lai veiktu visus plānotos darbus, nepieciešams 764 742 eiro papildu finansējums. Aizņēmuma atmaksas termiņš ir 20 gadi. Aizņēmuma pamatsummas un procentu atmaksa garantēta ar pašvaldības budžetu.

Jēkabpils Valsts ģimnāzijas stadions ir uzbūvēts 20.gadsimta 70.gados, un līdz šim tā pārbūve nav notikusi.

Kā informē pašvaldības Būvniecības un komunālās saimniecības nodaļas būvinženieris Alberts Barkāns, patlaban stadiona tehniskais stāvoklis ir vērtējams kā kritisks, jo laukumu un skrejceļu segums ir nolietojies, vairākās vietās izveidojušies dažāda rakstura iesēdumi un bedres, lietus ūdens novadīšana no laukuma ir apgrūtināta, uzkrājas ūdens peļķes. Tāpat arī esošais aprīkojums ir morāli un fiziski novecojis.

Īstenojot Jēkabpils Valsts ģimnāzijas stadiona pārbūves projektu, plānots izveidot jaunu futbola laukumu ar mākslīgo segumu, kam apkārt paredzēts skrejceļš ar četriem celiņiem un sektori dažādiem vieglatlētikas sporta veidiem. Pašreizējais āra basketbola laukums tiks pārcelts un izbūvēts tuvāk ģimnāzijas ēkām. Projektā paredzēts izbūvēt arī skatītāju tribīnes līdz 200 vietām, tai skaitā skatītājiem ar īpašām vajadzībām. Piekļuvi stadiona teritorijai plānots saglabāt esošo - no Rūdolfa Blaumaņa ielas -, kā arī izveidot jaunu - uz Zaļo ielu -, apkārt laukumam uzstādot jaunu žogu.