Krustpils novadā par 8560 eiro uzlabos infrastruktūru dabas pieminekļa Rogāļu akmens pieejamības nodrošināšanai

Daugavpils, 13.jūl., LETA. Īstenojot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atbalstītu projektu, Krustpils novadā tiks uzlabota infrastruktūra dabas pieminekļa Rogāļu akmens pieejamības nodrošināšanai, aģentūru LETA informēja Krustpils novada pašvaldībā.

Projekta "Infrastruktūras uzlabošana dabas pieminekļa Rogāļu akmens pieejamības nodrošināšanai" gaitā, lai uzlabotu un padarītu ikvienam pieejamu unikālo dabas pieminekli, paredzēts izbūvēt kāpnes uz Rogāļu akmeni, kā arī atjaunot esošo tiltiņu pār strautiņu.

Pēdējos trīs gados, īstenojot vairākus projektus un ieguldot pašvaldības līdzekļus, dabas taka ir labiekārtota ar norādes zīmēm, stāvlaukumu, informatīvajiem stendiem, koka skulptūrām, Laimas kamolu, kāpnēm un tiltiņu pār avotiņu. Tomēr piekļuve pie gravas pērles - Rogāļu akmens - ir apgrūtinoša.

Lai nokļūtu pie akmens, objekta apmeklētājiem ir jānokāpj no stāvas nogāzes, kas pavasaros un rudenī ir dubļaina un slidena.

Projekta mērķis ir palielināt aizsargājamās dabas teritorijas potenciālu un nodrošināt valsts nozīmes dabas pieminekļa Rogāļu akmens sasniedzamību un pieejamību, pilnveidojot Rogāļu gravas dabas takas infrastruktūru ar kāpnēm un laipu.

Projekta "Infrastruktūras uzlabošana dabas pieminekļa Rogāļu akmens pieejamības nodrošināšanai" kopējās attiecināmās izmaksas ir 8560 eiro, no tiem 7704 eiro - ELFLA finansējums un 856 eiro - pašvaldības līdzfinansējums. Projektu plānots realizēt līdz 2018.gada novembrim.

Projekts tiek īstenots ELFLA Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju".