Krustpils novada pašvaldība izsludina konkursu uz izpilddirektora amatu

Daugavpils, 12.jūl., LETA. Krustpils novada dome izsludinājusi konkursu uz pašvaldības izpilddirektora amatu, aģentūru LETA informēja Krustpils novada pašvaldībā.

Pieteikties konkursam aicināti analītiski domājoši, inovatīvi, atbildīgi, mērķtiecīgi un enerģiski pretendenti ar akadēmisko vai otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību, vismaz trīs gadu darba pieredze vadošā amatā, par priekšroku tiks uzskatīts darbs pašvaldībā, pieredze darbā ar finanšu līdzekļu piesaisti un projektiem.

Pretendentiem jāpārzina pašvaldības jomas normatīvie akti, jābūt pieredzei to sagatavošanā, jābūt komunikabliem, ar prasmi organizēt un vadīt komandas darbu, ar augstu atbildības sajūtu, nevainojama reputāciju, kā arī spējīgiem risināt problēmsituācijas.

Izpilddirektoram būs jānodrošina pašvaldības izdoto saistošo noteikumu un citu normatīvo aktu izpilde, jāizdod rīkojumi pašvaldības iestāžu/struktūrvienību vadītājiem, domes nolikumā noteiktajā kārtībā jāpieņem darbā un jāatbrīvo no darba pašvaldības administrācijas darbinieki, jāiesniedz domei priekšlikumi par pašvaldības iestāžu un pašvaldības kapitālsabiedrību izveidošanu, reorganizēšanu un likvidēšanu, domes noteiktajā kārtībā jārīkojas ar pašvaldības mantu un finanšu resursiem, jāslēdz saimnieciskie darījumi ar juridiskajām un fiziskajām personām.

Tāpat izpilddirektoram būs jāorganizē teritorijas attīstības programmas projekta, teritorijas plānojuma projekta un budžeta projekta izstrādāšana, saimnieciskā un gada publiskā pārskata sagatavošanu un realizācija, jānodrošina pašvaldības pasūtījumu izpilde, kā arī jāveic citi pienākumi, kas paredzēti pašvaldības nolikumā un domes lēmumos savas kompetences robežās.

Motivācijas vēstule, dzīves gājuma, izglītības un darba pieredzes apraksts (CV), izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas pretendentiem jāiesniedz līdz 25.jūlijam Krustpils novada pašvaldībā.