Pēc kapsētu aktēšanas Jēkabpilī trūkst informācijas par 385 kapavietu uzturētājiem

Rīga, 5.febr., LETA. Jēkabpils pašvaldībai nav informācijas par kopumā 385 kapavietu uzturētājiem, pēc pilsētas kapsētu aktēšanas secinājusi pašvaldība.

Kā aģentūra LETA uzzināja vietvarā, pašvaldības Komunālās saimniecības nodaļas darbinieki sadarbībā ar SIA "Jēkabpils pakalpojumi" no 2014.gada līdz 2018.gadam pilsētas kapos veikuši kapavietu aktēšanu, kas ietver nekoptu kapavietu apsekošanu, brīdinājuma zīmju uzstādīšanu un aktu par nekoptu kapavietu sagatavošanu.

Aktēšanas mērķis ir veidot sakoptu vidi pilsētā, tajā skaitā sakopjot arī kapsētu un pēc iespējas samazināt nekopto kapavietu skaitu.

Process tiek veikts pakāpeniski, katru gadu aktējot arvien vairāk šādu kapavietu. Katra nekoptā kapavieta tiek apsekota piecus gadus pēc kārtas, ja neierodas kapavietas uzturētājs vai viņa pilnvarota perona.

Ja pēc piektā akta sagatavošanas kapavietas uzturētājs vai viņa pilnvarota perona neierodas pie kapsētu apsaimniekotāja vai kapsētas pārziņa, tiek izbeigts noslēgtais kapavietas uzturēšanas līgums un minētā tā pāriet pašvaldības valdījumā. Šāda kapavieta var tikt piešķirta un ierādīta jaunu apbedījumu veikšanai, ja ir pagājuši 20 gadi pēc pēdējā apbedījuma.

Aktēšana un nekoptu kapavietu marķēšana ar numuru līdz 2018.gada beigām ir veikta 126 kapavietām, kurām ir uzstādīti pieminekļi ar mirušā uzvārdu un miršanas gadu, 259 kapavietas ir neatpazītas, tām nav nekādu piemiņas zīmju. Pašvaldībai nav zināmi visu šo 385 kapavietu uzturētāju vārdi un dzīvesvieta, tāpēc mirušo piederīgie aicināti sazināties ar pašvaldību, lai vienotos par kapavietu sakopšanu.

Brīdinājuma zīmes paraugs un informācija, kur vērsties, redzot šādu zīmi kapavietā, ir izvietota uz informācijas stendiem kapsētās.