Zemgales Uzņēmējdarbības centrs veido reģionālu starpnozaru uzņēmēju atbalsta tīklu

Ilustratīvs foto/ Foto: Stock.XCHNG
Ilustratīvs foto/ Foto: Stock.XCHNG

Daļēji pārņemot agrāko Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu informācijas centru pieredzi, pērn dibinātais Zemgales Uzņēmējdarbības centrs (ZUC) aktivizējis savu darbu un veido reģionālu starpnozaru uzņēmēju atbalsta tīklu. Centrs aktivizējis savu mājaslapu un iesaistījies reģiona interaktīvās kartes izveidē, aģentūru LETA informēja Zemgales Plānošanas reģiona (ZPR) sabiedrisko attiecību speciālists Juris Kālis.

Viņš skaidroja, ka formāli ZUC ar Zemgales Attīstības padomes lēmumu izveidots vēl pērn, to apvienojot ar sekmīgi strādājošo ES Zemgales Struktūrfondu informācijas centru. Savukārt šogad, beidzoties ES Tehniskās palīdzības programmas atbalstītā projekta ieviešanai Informācijas centra darbības nodrošināšanā, ZUC turpina patstāvīgu gaitu atbilstoši grozījumiem Reģionālās attīstības likumā un valstī pieņemtajām Reģionālās politikas pamatnostādnēm no 2013.gada līdz 2019.gadam.

Virzību uz informācijas sniegšanas centralizāciju nosaka arī jaunajā programmēšanas periodā apstiprinātais ES fondu 2014-2020 Vadības likums un Komunikāciju stratēģija 2015.-2023.gadam, informēja Kālis.

Viņš skaidroja, ka ZUC ir tāds kā pirmās palīdzības sniegšanas dienests reģiona esošajiem un topošajiem komersantiem, kā arī pašvaldībām, vieta, kur saņemt sākotnējo informāciju par iespējām gūt atbalstu sava biznesa idejas attīstībai un ieviešanai.

"Šogad apritētu pirmā desmitgade, kopš savulaik visos piecos plānošanas reģionos tika izveidoti ES struktūrfondu reģionālie informācijas centri, kas kļuva par vērā ņemamu resursu lietišķas informācijas un konsultāciju nodrošināšanā esošajiem un topošajiem uzņēmējiem, pašvaldībām un to institūcijām, kā arī nevalstiskajam sektoram, turklāt visai plašais pakalpojumu klāsts klientiem bija pieejams tuvāk dzīvesvietai un bez maksas," aprakstīja Kālis.

Viņš rezumēja, ka Zemgales Informācijas centrs ar filiāli Jēkabpilī pagājušajā desmitgadē vien reģionā noorganizējis 454 bezmaksas seminārus, informācijas dienas, mācības un konferences. Visus šos pasākumus pavisam apmeklējuši vairāk nekā 8000 interesentu. Klātienē, pa telefonu un elektroniski sniegtas 3766 konsultācijas.

"Latvijas reģionālajos informācijas centros uzkrātā pieredze atzinīgi novērtēta gan Eiropas Komisijā Briselē, gan vairāku socioloģisko pētījumu aģentūru sniegtajos ziņojumos, īpaši uzsverot sniegto pakalpojumu kvalitāti un darbinieku lielo pieredzi. Interesanti, ka Zemgales Informācijas centrā uzkrātā pieredze pārņemšanas vērta šķitusi pat sadarbības partneriem Bulgārijā un Vācijā," pauda ZPR pārstāvis.

Jaunizveidotajam ZUC, kas aicināts sekot jau agrāk, ar īpaša pilotprojekta atbalstu radītā, Latgales Uzņēmējdarbības centra paraugam, no valsts saņemot daudzkārt mazāku finansējumu, būs grūti noturēt sava priekšteča - ES struktūrfondu Informācijas centra - sasniegto popularitāti. Atbilstoši minimāliem naudas resursiem un cilvēkresursiem ZUC nākas būtiski sašaurināt sniegto pakalpojumu klāstu un mainīt darbības galvenos akcentus, skaidroja Kālis.

Viņš informēja, ka Latvijas Pašvaldību savienības Reģionālās attīstības un sadarbības komiteja aicinājusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) stiprināt plānošanas reģionu lomu uzņēmējdarbības veicināšanā novados, lai sadarbībā ar pašvaldībām īstenotu uzņēmējdarbības atbalsta pasākumus, tostarp izmantojot Ekonomikas ministrijas un VARAM rīcībā esošos ES struktūrfondu un citu finanšu instrumentu līdzekļus, veidojot apvienotos pašvaldību projektus un ieviešot mērķtiecīgu sava reģiona uzņēmējdarbības atbalsta politiku.

Komiteja arī nolēma lūgt VARAM meklēt papildu finansējuma iespējas reģioniem šīs funkcijas veikšanai, informēja Kālis.

Aktivizējot darbību jaunajā statusā, ZUC par savu galveno mērķi izvirza izveidot reģionālu starpnozaru uzņēmēju atbalsta tīklu, kas darbosies kā zināšanu un resursu birža, nodrošinot koordinētu atbalstu uzņēmējdarbības attīstībai reģionā.

Lai mērķi sasniegtu, ZUC topošajiem un esošajiem uzņēmējiem centīsies nodrošināt pamatinformāciju un konsultācijas par dažāda veida atbalsta programmām un pakalpojumu pieejamību reģionā, atbilstoši pieejamajiem resursiem organizēs seminārus par atbalsta iespējām uzņēmējdarbības uzsākšanai, attīstībai un dažādošanai, koordinēs ZPR pašvaldību un uzņēmēju dalību izstādēs un gadatirgos, uzņēmējiem un pašvaldībām organizēs pieredzes apmaiņas braucienus un konkursus, kā arī tikšanās ar dažādiem uzņēmējdarbības atbalsta sniedzējiem, skaidroja Kālis.

Tā kā līdzekļu trūkuma dēļ pārtraukta ES struktūrfondu bijušo reģionālo informācijas centru koleģiāli radītās mājaslapas "esfinanses.lv" uzturēšana, ZUC izveidojis jaunu interneta vietni - "zuc.zemgale.lv", kur ikvienam interesentam iespējams atrast ar uzņēmējdarbību saistītu aktuālāko informāciju, tostarp par ZUC veiktajām un plānotajām aktivitātēm.

Tāpat ZUC piedalās ZPR jaunākā produkta - interaktīvās kartes - izveidē, īpaši datu aktualizēšanā tādās sadaļās kā "Uzņēmumi", "Uzņēmējdarbības atbalsts" un "Industriālās teritorijas", informēja Kālis.