Nosaka 2017.gada Jēkabpils pilsētas pašvaldības budžeta prioritātes

Ilustratīvs foto/ Foto: Jekabpils24.lv
Ilustratīvs foto/ Foto: Jekabpils24.lv

Ceturtdien, 11.augustā, Jēkabpils pilsētas domes sēdē deputāti apstiprināja lēmumprojektu par 2017.gada Jēkabpils pilsētas pašvaldības budžeta prioritātēm, kā arī apstiprināja Budžeta komisijas sastāvu, pilsētas informācijas portālu Jekabpils24.lv informēja Jēkabpils pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājas vietniece Laura Afanasjeva.

Par 2017.gada Jēkabpils pilsētas budžeta prioritātēm noteiktas:

* Eiropas Savienības fondu finansēto projektu realizācija atbilstoši laika grafikam, kas ietver Jēkabpils pilsētas izglītības iestāžu infrastruktūras sakārtošanu, degradēto pilsētas teritoriju revitalizāciju, Jēkabpils vēstures muzeja infrastruktūras un pakalpojumu uzlabošanu, kā arī pasākumus vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei.

* Pilsētas ielu tīkla paplašināšana, esošo pārbūve.

Tāpat sēdē Jēkabpils pilsētas pašvaldības 2017.gada budžeta projekta izstrādes nodrošināšanai tika apstiprināta Budžeta komisija, kuras pamatuzdevumos ietilpst izskatīt un sniegt atzinumus par 2017.gada budžeta pieprasījumiem, pieņemt lēmumu par pieprasījuma reģistrāciju iekļaušanai budžeta projektā un veikt domes uzdotos darbus. Budžeta komisija var sniegt viedokli, priekšlikumus domes pastāvīgajām komitejām, komisijām, domes administrācijai jebkurā domes darbības jautājumā, kas ietilpst tās kompetencē, bet neatrodas tās lietvedībā.

Pirmā Budžeta komisijas sēde tiek plānota septembra sākumā.