Tūrisma informācija

 • Sēlpils pilskalns ar viduslaiku pilsdrupām

  
Sēlpils
pilskalns
ar
viduslaiku pilsdrupām

  Sēlpils pilskalns ar viduslaiku pilsdrupām - sena apmetnes vieta (1,1 ha) daļēji ir redzama Daugavā uz nelielas saliņas, iepretim brīvdabas atpūtas kompleksam Zvejnieklīcis, kura izveidojusies Pļaviņu ūdenskrātuves appludināšanas rezultātā.

 • Zvejnieklīcis

  
Zvejnieklīcis

  Zvejnieklīcis ir brīvdabas atpūtas komplekss Daugavas kreisajā krastā, kur ierīkota estrāde, spēļu laukums bērniem, sporta laukumi, takas gar Daugavas krastu, mobilā laivu piestātne un autostāvvietas.

 • Biržu Sv. Annas evaņģēliski luteriskā baznīca

  
Biržu
Sv. Annas evaņģēliski luteriskā baznīca

  Pirmā baznīca 1707. gadā celta no koka, bet vēlāk tās vietā tika uzcelta otra koka baznīca ar salmu jumtu un mazu tornīti. Tagadējā baznīca uzcelta 1848. gadā, stipri cietusi 1. Pasaules kara laikā, atjaunota 1930. gadā. 

 • Biržu Zeltenes avots

  
Biržu
Zeltenes avots

  Biržu Zeltenes avots atrodas Podvāzes upes krastā pie Biržu ūdensdzirnavām. Teika vēsta, ka kādreiz pie šī avota mazgājusies Biržu Zeltene.

 • Ezernieku Velnakmens

  
Ezernieku
Velnakmens

  Teika vēsta, ka senos laikos Velns šajā akmenī ieminis, vēlāk iesēdējis un izgulējis dobes, vienlaikus ķemmēdams matus un utojoties.