VUGD: Daudzos gadījumos atkritumu pārstrādes un metāllūžņu pieņemšanas objektos Zemgalē nav mērīta elektroinstalācijas pretestība

Rīga, 29.aug., LETA. Daudzos gadījumos atkritumu pārstrādes, uzglabāšanas un šķirošanas objektos, kā arī metāllūžņu pieņemšanas punktos Zemgalē nav veikti elektroinstalācijas pretestības mērījumi, secinājis Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) ugunsdrošības uzraudzības pārbaudēs reģionā.

2019.gada pirmajā pusgadā VUGD Zemgales reģiona brigādes (ZRB) ugunsdrošības inspektori, daļu un posteņu komandieri veica 703 ugunsdrošības uzraudzības pārbaudes, no tām 675 plānotās un neplānotās ugunsdrošības pārbaudes dažādos objektos, kā arī 28 pārbaudes būvobjektos.

"Veicot ugunsdrošības pārbaudes, secinām, ka objektos, piemēram, izglītības iestādēs, veselības un sociālās aprūpes iestādēs, viesnīcās, kur ugunsdrošības pārbaudes veicam vismaz reizi divos gados, situācija pamazām uzlabojas un pārkāpumu skaits samazinās. Savukārt objektos, kur notiek tehnoloģiski procesi vai ražošana, kā arī tādos, kur pārbaudes tiek veiktas retāk, pārkāpumu skaits ir lielāks un izpratne par ugunsdrošības nozīmību ir zemāka," komentēja VUGD ZRB brigādes komandiera vietnieks Raimonds Kudlis, piebilstot, ka nereti iestādes un uzņēmumi neapzinās, ka finansiālie zaudējumi, kas radīsies, izceļoties ugunsgrēkam, būs daudz lielāki nekā ieguldījums ugunsdrošībā.

Pirmajā pusgadā veiktās pārbaudes 12 atkritumu pārstrādes, uzglabāšanas un šķirošanas objektos, kā arī 13 metāllūžņu pieņemšanas punktos Zemgalē parādīja, ka 76% no šiem objektiem nav veikti elektroinstalācijas pretestības mērījumi. VUGD norāda, ka gadījumā, ja elektroinstalācijas ir novecojušas vai pārslogotas, tas var radīt tiešus ugunsgrēka izcelšanās draudus. 

Lielākajos objektos konstatēti trūkumi un nepilnības automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas darbībā. Atsevišķos objektos konstatēti trūkumi izstrādātajā ugunsdrošības instrukcijā. Savukārt viens metāllūžņu pieņemšanas punkts nebija nodrošināts ar ugunsdzēsības aparātiem.  

Maijā VUGD ZRB amatpersonas veica ugunsdrošības pārbaudes 158 daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpās. Pārbaužu rezultātā secināts, ka gandrīz pusei no pārbaudītajām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām koplietošanas telpās nav veikta elektroinstalāciju pārbaude un kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude ar termokameru. Gandrīz trešajā daļā jeb 46 ēkās kāpņutelpās tiek uzglabāti degtspējīgi priekšmeti, tie novietoti arī pagrabtelpās ārpus ierīkotajām novietnēm un bēniņos.

Savukārt 45 daudzdzīvokļu ēkām nav izstrādāta ugunsdrošības instrukcija, kurā tiek noteikta ēkas iemītnieku rīcība ugunsgrēka gadījumā. Pārbaudes dzaudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošas telpās Zemgalē tiks veiktas arī oktobrī. 

Pirmajā pusgadā Jelgavas daļas amatpersonas veica 178 ugunsdrošības pārbaudes, Aizkraukles daļas 145, Bauskas daļas 101. Dobeles pusē veiktas 106 pārbaudes, Tukuma apkārtnē 78, savukārt Jēkabpils daļas amatpersonas veikušas 95 pārbaudes. 

Jau vēstīts, ka VUGD ugunsdrošības inspektori kopš gada sākuma Latvijā ir veikuši vairāk nekā 3875 ugunsdrošības pārbaudes.

VUGD Ugunsdrošības uzraudzības pārvaldes priekšnieks Dzintars Lagzdiņš skaidro, ka "VUGD amatpersonas ik dienu veic pārbaudes dažādos objektos. Nereti nākas saskarties ar uzskatiem, ka Ugunsdrošības noteikumu prasības ir jāievēro, jo tas ir vajadzīgs tikai VUGD, bet pārbaudes tiek veiktas, lai uzliktu sodu. Tomēr tas neatbilst īstenībai, jo ugunsdrošības prasības nav domātas tam, lai apgrūtinātu vai sodītu cilvēkus, bet rūpētos par drošas vides radīšanu. VUGD amatpersonas velta daudz laika un darba, lai izskaidrotu ugunsdrošības prasības, tādēļ aicinu ikvienu izmantot iespējas un konsultēties ar ugunsdrošības inspektoriem par to, kā novērst ugunsnelaimes vai mazināt to ietekmi."

Lai nodrošinātu ugunsdrošības noteikumu prasību ievērošanu, regulāras pārbaudes notiek dažādās objektu grupās, piemēram publiskajās ēkās, ražošanas un lauksaimniecības objektos, tirdzniecības un pakalpojumu objektos, dzīvojamā sektorā.

Pērn valstī kopumā veiktas vairāk nekā 8700 ugunsdrošības pārbaudes. Izvērtējot rezultātus šī gada sākumā tika paplašināts pārbaudāmo objektu saraksts, katrā reģionā nosakot atšķirīgas prioritāri pārbaudāmo objektu grupas, piemēram, Kurzemes reģionā papildus pārbauda kūdras ieguves vietas, Vidzemes reģionā - kokapstrādes objektus, Rīgas reģionā - noliktavas, bet Zemgales un Latgales reģionā pārbaudīs saimnieciskās darbības objektus, kuri izvietoti daudzstāvu dzīvojamajās mājās. Valstī kopumā turpinās papildu pārbaudes daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpās.

Pārbaudāmo objektu un būvobjektu klāsts paplašināts, lai uzlabotu un pilnveidotu ugunsdrošības situāciju valstī, kā arī pamatojoties uz risku izvērtējumu, tostarp analizējot ugunsgrēku izcelšanās vietas. Šāds risinājums paredzēts arī šogad 8.janvārī Ministru kabineta apstiprinātajā konceptuālajā ziņojumā "Par valsts politiku ugunsdrošības jomā", kura mērķis ir uzlabot situāciju ugunsdrošības jomā Latvijā.

No šā gada maija līdz novembrim papildus notiek arī ugunsdrošības pārbaudes būvniecības objektos, kur tiek būvētas publiskās ēkas, kurās paredzēts vienlaikus atrasties vairāk par 25 cilvēkiem. Minētās pārbaudes tika iekļautas plānā, ņemot vērā ugunsgrēku skaita pieaugumu būvobjektos.

Līdztekus, valsts ugunsdrošības uzraudzības ietvaros, VUGD amatpersonas objektos veic arī neplānotās ugunsdrošības pārbaudes, kur objektu atbildīgās personas netiek informētas par šādu pārbaužu veikšanu. 

Vēstīts arī, ka laikā no 1.augusta līdz 31.oktobrim VUGD amatpersonas aktīvi konsultēs iedzīvotājus, apsekojot dzīvojamās mājās. Amatpersonas izskaidros iedzīvotājiem ugunsdrošības prasības mājokļos, kā arī sniegs noderīgu informāciju, kas jāievēro, lai novērstu ugunsgrēkus un par dūmu detektoru uzstādīšanu.