Tūrisma informācija

Sēlpils pilskalns ar viduslaiku pilsdrupām

Sēlpils pilskalns ar viduslaiku pilsdrupām - sena apmetnes vieta (1,1 ha) daļēji ir redzama Daugavā uz nelielas saliņas, iepretim brīvdabas atpūtas kompleksam Zvejnieklīcis, kura izveidojusies Pļaviņu ūdenskrātuves appludināšanas rezultātā.

Valsts nozīmes arheoloģiskais piemineklis. Sēlpils pilskalnā cilvēki dzīvojuši jau senākā akmens laikmeta posmā, 9. g.t.p.m.ē. Zem vācu viduslaiku pilsdrupām konstatēti baltu ciltīm raksturīgi atradumi no 1. g.t. p.m.ē. Turpat atklāts arī biezs sēļiem raksturīgais kultūrslānis, datējams ar m.ē. 1.g.t. vidus posmu. Sēlpils pils 1208. g. ar bīskapa Alberta rīkojumu tika vācu bruņinieku sagrauta. Sēļi bija spiesti padoties un pieņemt kristietību. Ap 1373. g. uz sēļu nocietinājuma pamatiem tika uzbūvēta mūra pils. Līdz ar Livonijas ordeņa valsts pastāvēšanas beigām, Sēlpils pils un apmetne iekļāvās Kurzemes hercogistē. Netālu esošajam miestam 1621. g. hercogs Frīdrihs piešķīra pilsētas tiesības. Neskaitāmu turpmāko karu rezultātā un, būdama stratēģiski svarīga vieta, Sēlpils pils gāja no rokas rokā, līdz 1704. gadā zviedru karapulki atkāpjoties to uzspridzināja.

Adrese: Sēlpils pagasts, Salas novads
Tālrunis: 29 156210
GPS koordinātes: 56.587461, 25.640523