Būvniecība un hipotekārais kredīts

Zemes iegāde – pirkt uzņēmumam pašam vai ņemt kredītu

Pirmie divi soļi ceļā uz jaunu ēku, ja plānots piesaistīt bankas finansējumu, ir uzņēmuma kredītspējas un kredītvēstures izvērtēšana un piemērota apbūves gabala atrašana. Pirmkārt, var izrādīties, ka jūsu kredītspēja atšķiras no bankas vērtējuma. Nosacījumi un arī procentu likmes mēdz atšķirties, tāpēc obligāti tās jāsalīdzina. To piedāvā, piemēram, vietne Sortter – kredītu salīdzināšanas portāls

Paralēli uzsākami piemērota zemes gabala meklējumi, jo tā atrašanās vieta un potenciālā nākotnes vērtība nosaka gan pieejamā finansējuma apjomu, gan kredīta procentu likmes un citus nosacījumus. Noteikti jāpārliecinās, kāda ir infrastruktūra un komunikāciju pieejamība. Pastāv ierobežojumi arī apbūvei uz lauksaimniecības zemes un aizsargājamos vides objektos. 

Papildu faktors ir attālums līdz tuvākajai pilsētai. Noteikumi var atšķirties, tomēr pamata princips ir līdzīgs – jo tālāk no apdzīvotas vietas centra, jo stingrāki nosacījumu kredīta izsniegšanai, tā kā īpašuma iespējamā nākotnes vērtība pārdošanas gadījumā būs zemāka.

Šie apstākļi jānoskaidro neatkarīgi no tā, vai zemi iegādāsieties par uzņēmuma līdzekļiem un aizdevums būs nepieciešams tikai celtniecībai vai arī par kredīta līdzekļiem īstenosiet visu zemes iegādes un būvniecības procesu. 

Projekta izstrāde un kredītlīguma noslēgšana
Kad iegādāts piemērots, ar būvvaldi saskaņots zemes īpašums, bet celtniecībai vajadzīgs papildus finansējums, jāapkopo informācija par visiem pieejamiem hipotekāro kredītu veidiem. Kad būsiet izvēlējušies, jūsuprāt, atbilstošāko, kredītiestādei jāiesniedz kredīta pieteikums. Parasti būs nepieciešams iesniegt ne tikai informāciju par uzņēmuma maksātspēju, bet arī projekta tāmi un būvprojekta skici.

Pozitīva lēmuma gadījumā banka piedāvā hipotekārā kredīta līguma nosacījumus. Jāņem vērā arī dažādas papildu izmaksas, kas saistītas ar bankas finansētu celtniecību, piemēram, kredīta komisijas maksa un īpašuma apdrošināšana visā kredīta termiņā. Būtiski izprast, ka laika gaitā var mainīties kredītprocentu likmes, jo hipotekārais kredīts parasti tiek ņemts uz ilgāku laika periodu. 

Būvniecības kontrole un nodošana ekspluatācijā
Banka pirms aizdevuma piešķiršanas ēkas celtniecībai var pieprasīt, lai būtu jau iebetonēti topošās ēkas pamati vai pat uzcelts karkass un ieklāts jumta segums – šos darbus kredītiestāde pieskaita pašfinansējumam. 

Mājas projektu pēc zemes iegādes sagatavo profesionāls arhitekts sadarbībā ar pasūtītāju. Arhitekta piedāvātais variants var būt pievilcīgs, bet pārāk dārgs vai arī sarežģīti realizējams no būvniecības viedokļa. Ēkas celtniecība vidēji izmaksā aptuveni 1000–1500 eiro par kvadrātmetru, tādējādi nepamatoti plašas biroja vai ražošanas telpas var izrādīties pārāk dārgas. 

Būvniecības izmaksas kāpina arī dārgu būvniecības un apdares materiālu izvēle. Racionāli pieiet situācijai palīdzēs sadarbība ar kvalificētu būvuzraugu, kas sekos līdzi, lai darbi tiktu veikti kvalitatīvi un precīzi, atbilstošos termiņos un saskaņā ar būvniecības prasībām.

 

Dalies ar šo rakstu

Uz sarakstu